Vad skulle ett samhälle vinna på om människan nådde självförverkligande
  • 820
  • Datum: 06 Jun 2018, 02:22
  • Författare: cazdaraz1987